Spółka Leda Investments RFI powstała w październiku 2011 r.

Firma ma charakter inwestycyjny i realizuje swoje cele poprzez angażowanie kapitału w projekty z branż IT, telekomunikacyjnej i przemysłowej. Inwestujemy także

w nowe technologie związane z ekologią, papiery wartościowe oraz w nieruchomości.

 

Dotychczasowe inwestycje obejmowały m.in. tereny Dolnego Śląska. W kręgu zainteresowań Leda Investments RFI leżą zarówno projekty, w początkowej fazie rozwoju, jak

i podmioty istniejące na rynku nie mogące realizować celów biznesowych ze względu na brak funduszy. Spółki dobrze funkcjonujące​, ​a potrzebujące doinwestowania także zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Leda Investments RFI Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie 00-534 przy ul. Mokotowskiej 56, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000399209, NIP 5213619252, Regon 14583​5784.